Symfony API
Namespace

Symfony\Bundle\SecurityBundle

SecurityBundle Bundle.